ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Σύστημα Ποιότητας εστιάζει στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων περιοχών παραγωγής ως βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών, της ασφάλειας των προϊόντων μας και του σεβασμού προς το περιβάλλον.

Οι πιέσεις που προέρχονται από τις ολοένα και πιο διαφοροποιημένες και προσεκτικές απαιτήσεις ποιότητας, έχουν ως αποτέλεσμα μια σειρά από δραστηριότητες που στοχεύουν στον έλεγχο των προϊόντων μας εντός του κύκλου παραγωγής. Ανατίθενται στον άνθρωπο καθώς και σε προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό επιθεώρησης και ανάλυσης πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και ετοίμων προϊόντων.

Διαθέτουμε εξειδικευμένη ομάδα στον τομέα της νομοθετικής συμμόρφωσης και της αξιολόγησης κινδύνου προϊόντος. Αυτή η λειτουργία ενημερώνεται συνεχώς και ακολουθεί τους κανονισμούς που αφορούν υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Λειτουργώντας σε συνέργεια με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, διαπιστευμένα εργαστήρια), λειτουργούμε εδώ και πολλά χρόνια στο πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 και σε συμμόρφωση με το BRC / Πρότυπο IOP, το οποίο απευθύνεται άμεσα στους παραγωγούς υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και δημιουργήθηκε με στόχο να εγγυηθεί στον πελάτη την υγιεινή/υγειονομική ασφάλεια.

Η εταιρεία διαθέτει εργαστήριο ικανό να παρακολουθεί τις πρώτες ύλες, τα ημικατεργασμένα προϊόντα και το τελικό προϊόν προκειμένου να διασφαλίσει τη διατήρηση των προκαθορισμένων προτύπων παραγωγής.

Όλα αυτά για τη διασφάλιση της ποιότητας του ίδιου με την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη συμμόρφωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων.

Οι επιμελείς έλεγχοι, που πραγματοποιούνται σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, πραγματοποιούνται με χρήση τεχνολογιών τελευταίας γενιάς. θερμική, μηχανική, αναλυτική ανάλυση, χρωματογραφία, φασματοσκοπία υπερύθρων είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Μέσω της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου και με τη χρήση των πιο προηγμένων οργάνων, πραγματοποιούμε συνεχή έρευνα και ανάπτυξη που μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε τις νέες τάσεις της αγοράς.

Μια φάση προκαταρκτικής μελέτης, ακολουθούμενη από μια επόμενη φάση σχεδιασμού, επιτρέπει τη δημιουργία νέων υλικών και την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών που στοχεύουν στη βελτίωση της διάρκειας ζωής των τροφίμων χωρίς να ξεχνάμε ποτέ τον σεβασμό για το περιβάλλον.

Η ποιότητα υποστηρίζεται επίσης από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ιχνηλασιμότητας και ιχνηλασιμότητας και εφαρμόζεται κατάλληλα τόσο στα πεδία MES και WMS σε δηλωτική μορφή αλλά και με τη μορφή δειγματοληψίας του ίδιου.