Μεταφορές- Logistics

Μία καλά διαχειριζόμενη αποθήκη αυξάνει την παραγωγικότητα. Logistics για εμάς σημαίνει δυναμική διαχείριση της κατανομής αγαθών, βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων, συνεχής παρακολούθηση ανθρώπινων και αυτόματων δραστηριοτήτων και πόρων.

Η παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα και η διαχείριση είναι τα δυνατά μας σημεία.

Η αποτελεσματικότητα είναι συνώνυμη με τα σωστά και επαληθεύσιμα αποθέματα σε πραγματικό χρόνο, την ταχύτητα και την προετοιμασία των αποστολών, τη δυναμική επιλογή και την αξιολόγηση της απόδοσης των χειριστών.

Η διαφάνεια διασφαλίζεται από προηγμένα εργαλεία ελέγχου, από έναν συνεχώς ενημερωμένο πίνακα εργαλείο στατιστικών στοιχείων και από την ιχνηλασιμότητα και ορατότητα όλων των διαδικασιών logistics.