«ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΚΕΨΗ»

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η βιωσιμότητα είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο για εμάς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής της εταιρείας.

Είναι μια θεμελιώδης αξία της σημερινής καθημερινότητας: λιγότερα απόβλητα, περισσότερη αποτελεσματικότητα. περισσότερος σεβασμός για το περιβάλλον αντιστοιχεί σε περισσότερη προστασία για τον πολιτισμό μας.

Πολλά χρόνια εργαζόμαστε για την αναζήτηση μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων με στόχο τη βελτίωση των βιώσιμων επιλογών των έργων που αναπτύχθηκαν.

Οι καινοτόμες μεθοδολογίες και τα πρωτόκολλα βιωσιμότητας αντιπροσωπεύουν βασικά επιχειρησιακά εργαλεία για τη μετατροπή κάθε έργου σε ευκαιρία για την προστασίας της επικράτειας και του περιβαλλοντικού πλαισίου.

Η εταιρεία έχει δομήσει το έργο της σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα πιστοποίησης, όπως το ISO 14001 (για τη διασφάλιση της σωστής και βιώσιμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), το FSC (για τη διαχείριση της αλυσίδας φύλαξης πρώτων υλών φυτικής προέλευσης όπως χαρτί και χαρτόνι), TÜV – DIN CERTCO (για τη διαχείριση των διαδικασιών μετατροπής κομποστοποιήσιμων υλικών).

ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από το 2021 η ΡANPACK συνεργάζεται με την Plastic Bank στο έργο Social Plastic®, ένα έργο που δίνει νέα αξία στο ανακυκλωμένο πλαστικό επενδύοντας στην ανάπτυξη μιας αναγεννητικής εταιρείας.

#SUSTAINABLETHINKING

Σε ένα φυσικό οικοσύστημα, η διαιώνιση είναι το σύνθημα. Το νερό, για παράδειγμα, είναι ένα αέναο στοιχείο καθώς κατεβαίνει με τη μορφή βροχής, εξαπλώνεται μέσω διαφόρων τύπων καναλιών και ανεβαίνει μέσω εξάτμισης και στη συνέχεια κατεβαίνει ξανά με σταθερό, αέναο τρόπο.

Εδώ είναι ένα πρώτο βασικό στοιχείο: η διαιώνιση

Η αναζήτηση της διαιώνισης στον κύκλο ζωής της συσκευασίας, στο μέτρο του δυνατού τεχνικά, είναι ίσως η πιο λειτουργική και αποτελεσματική λύση. καλύπτοντας ταυτόχρονα το κόστος και τις λειτουργικές ανάγκες της κατανάλωσης.

Με άλλα λόγια, Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ» ΛΥΣΗ.

Η ανακύκλωση είναι ο δρόμος για τη διαιώνιση, ενώ σήμερα το πλαστικό υλικό εξακολουθεί να είναι η πιο λειτουργική λύση για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά, αποθήκευση και παράταση της διάρκειας ζωής των νωπών προϊόντων.

Πρόκειται για την εξεύρεση ενός δεύτερου βασικού στοιχείου: της ισορροπίας.

Η έννοια της εξισορρόπησης, με πολύ απλό τρόπο, αντιπροσωπεύεται από τη χρήση όλων των τεχνικών στοιχείων και της επιστημονικής γνώσης με στοχαστικό τρόπο προκειμένου να αξιοποιηθούν από κοινού οι διάφορες αντοχές υλικών, διεργασιών, βιομηχανικών τεχνολογιών για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. «Ισορροπημένο» ακριβώς που ανταποκρίνεται επαρκώς στη δυναμική του ελέγχου κόστους, των logistics, της αποθήκευσης και υγιεινής των τροφίμων, της διάθεσης μετά την κατανάλωση κ.λπ.

Ακολουθώντας τη λογική της διαιώνισης και της εξισορρόπησης, εδώ υπάρχει μια ενάρετη σχέση που αποτελεί τη βάση της ΕΝΝΟΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ για εμάς.

Η συσκευασία πρέπει να είναι ταυτόχρονα Βιώσιμη για:

  • Το περιβάλλον
  • Την Οικονομία και βιομηχανική διαδικασία
  • Τον τελικό καταναλωτή

Μεταξύ αυτών των “στοιχείων” που επηρεάζονται σημαντικά από την επιλογή της σωστής συσκευασίας, υπάρχουν βασικές σχέσεις: Οικονομία, Σκοπιμότητα, Ασφάλεια, Δικαιοσύνη

3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ