Το Social Plastic χρησιμοποιείται ακόμη και για είδη πλαστικού στο σπίτι, όπως είναι οι καρέκλες! Βλέπουμε διαρκώς πως η παγκόσμια αυτή καινοτομία μας κατακλύζει.

Ειδικότερα πρόκειται για ένα μοναδικό ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό, που προέρχεται με βιώσιμο και ηθικό τρόπο μέσω της συνεργασίας μας με την Plastic Bank®. Το πλαστικό συλλέγεται από ντόπιους συλλέκτες που ανταλλάσσουν πλαστικά απόβλητα με ασφάλιστρα για να τους βοηθήσουν να παρέχουν βασικές οικογενειακές ανάγκες, όπως παντοπωλεία, καύσιμα μαγειρικής, σχολικά δίδακτρα και ασφάλιση υγείας. Το πλαστικό στη συνέχεια ταξινομείται, επεξεργάζεται και ξαναγεννιέται ως Social Plastic® που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή. 

Το υλικό Social Plastic® είναι η εγγύησή ότι το πλαστικό είναι:

  • 100% Ανακυκλωμένο.
  • Συγκεντρώθηκαν από δίκαια και άμεσα, αποζημιωμένους συλλέκτες.
  • Καταπολέμηση των ανισοτήτων και της ρύπανσης.
  • Βοηθώντας στη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων.
  • Υποστήριξη 17 από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.

Γίνε κομμάτι της λύσης του προβλήματος.

Ενημερώσου:

Κ: +30.6974888388
Σ: +30.2693031520
INFO@PANPACK.GR