Τεχνολογία cp fresh®

Το CP Fresh® αποτελεί έκφραση της τεχνικής τεχνογνωσίας της Pan Pack που χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες για την επίτευξη ενός μοναδικού τελικού στόχου: την επέκταση της διάρκειας ζωής σε συγκεκριμένα προϊόντα διατροφής που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες αποθήκευσης.

Η τεχνολογία CP Fresh® επιτρέπει επίσης την εξισορρόπηση της φυσικής «αναπνοής» του συσκευασμένου προϊόντος, προκειμένου να διατηρηθούν οι οργανοληπτικές ιδιότητες και η φρεσκάδα μέχρι την κατανάλωση, διατηρώντας παράλληλα την αρχική γεύση του προϊόντος.