Οι νέοι κανόνες για τη συσκευασία θα επηρεάσουν τομείς όπως η παραγωγή τροφίμων και η χημική παραγωγή. Αλλαγές αναμένονται σε πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες φρούτων και λαχανικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να θεσπίσει μέτρα αυτή την εβδομάδα για την εξυγίανση της βιομηχανίας συσκευασίας σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα απόβλητα.

Οι χώρες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για καθημερινά προϊόντα, φρούτων , λαχανικών και τροφίμων, μπορούν να ανακυκλώνονται ευκολότερα ή να βιοδιασπώνται με φυσικό τρόπο. Πόσο μάλλον αν μια επιχείρηση γίνει plastic free. Εδώ συναντάμε και το έργο της Plastic Bank. Το social plastic προωθεί κι διασφαλίζει τη βιωσιμότητα.

«Μια κυκλική οικονομία της συσκευασίας θα συμβάλει στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο προσχέδιο, το οποίο υπόκειται ακόμη σε αναθεωρήσεις.

«Οι συσκευασίες αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια ταχύτερα από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, γεγονός που οδηγεί σε αλματώδη αύξηση των εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών, καθώς και στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, στην απώλεια της βιοποικιλότητας και στη ρύπανση», επισημαίνεται.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου το 40% του πλαστικού και το ήμισυ του χαρτιού χρησιμοποιείται σε συσκευασίες, και ο σχεδιασμός τους συχνά καθιστά δύσκολη την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση. Τα μέτρα καλύπτουν τα πάντα, από τα αυτοκόλλητα στα μήλα μέχρι τις σακούλες μεταφοράς μιας χρήσης.

Οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερες συσκευασίες, ενώ οι χώρες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το 65% όλων των αποβλήτων συσκευασίας θα ανακυκλώνεται μέχρι το τέλος του 2025.