Οι εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι καταναλωτές τους απαιτούν μια αλλαγή και αν δεν διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στον καθαρισμό του περιβάλλοντος, θα χάσουν τις επιχειρήσεις τους», λέει ο David Katz, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Plastic Bank.

Η Plastic Bank είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο αγορών μικροανακύκλωσης που δίνει τη δυνατότητα σε μειονεκτούσες κοινότητες να ξεπεράσουν τη φτώχεια καθαρίζοντας το περιβάλλον. Είναι ένα οικοσύστημα που παρέχει την ευκαιρία στον κόσμο να συλλέγει και να εμπορεύεται πλαστικά απόβλητα ως νόμισμα.

Η χρήση του Social Plastic®, του καινοτόμου ανακυκλωμένου υλικού της Plastic Bank, είναι ένας τρόπος για τις εταιρείες να προσελκύσουν το εργατικό δυναμικό, τους μετόχους και τους καταναλωτές. Οι εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι καταναλωτές τους απαιτούν μια αλλαγή και, αν δεν παίξουν κάποιο ρόλο στον καθαρισμό του περιβάλλοντος, θα χάσουν τις δραστηριότητές τους. Αυτό δίνει στους καταναλωτές έναν τρόπο να συμμετάσχουν στην αλλαγή που θέλουν να δουν. Για την εταιρεία, είναι μια ευκαιρία ενεργοποίησης επωνυμίας., μια ευκαιρία να δείξουν την αυθεντικότητα στον κόσμο. Είναι ένας καλός τρόπος για να προσελκύσουν το εργατικό δυναμικό, τους μετόχους και τους καταναλωτές. Ένας τρόπος για να εξασφαλίσουν την προμήθεια των υλικών που χρειάζονται και είναι αδιάκοπη. Τι απειλή θα ήταν για έναν μεγάλο εμφιαλωτή εάν οι άνθρωποι στρέφονταν εντελώς ενάντια στο πλαστικό, για παράδειγμα. Δεν θα μπορούσαν πλέον να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Οι εταιρείες πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος αυτής της αλλαγής. Στην Pan Pack μπορείτε να ενημερωθείτε για την εισαγωγή της μεγαλύτερης καινοτομίας που κατακλύζει το εξωτερικό.