Έκθεση του WWF Ελλάδος ανέδειξε πως η χώρα μας είναι σε δυσμενή θέση ως προς την χρήση πλαστικού, παρά την εφαρμογή του νόμου.

21 μήνες μετά τη ψήφιση της νομοθεσίας για τον περιορισμό και αντικατάσταση του πλαστικού με στόχο τη βιωσιμότητα, φάνηκε πως είναι δύσκολη η εφαρμογή του νόμου για τον περιορισμό της κατανάλωσης πλαστικών μιας χρήσης και τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης.

Υπολογίζεται ότι μόνο στις ελληνικές θάλασσες καταλήγουν ετησίως 11.500 τόνοι πλαστικών. Η κατανάλωση των πλαστικών μιας χρήσης αυξάνεται όλο και περισσότερο, πράγμα που οδήγησε την ΕΕ να εκδώσει το 2019 οδηγία για τη μείωση των επιπτώσεων από την πλαστική ρύπανση (ΕΕ  2019/904). Με νόμο που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2020 (ν. 4736/2020), η Ελλάδα έγινε μια από τις πρώτες χώρες της ΕΕ που ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την εν λόγω οδηγία, εκπλήσσοντας θετικά. Ο νόμος, έχοντας ως βασικό στόχο τη σταδιακή μείωση της πλαστικής ρύπανσης, προβλέπει μια σειρά από ρυθμίσεις για την κατάργηση ορισμένων προβληματικών πλαστικών μιας χρήσης, τον περιορισμό σειράς άλλων πλαστικών προϊόντων και την ορθολογική διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων που προκύπτουν.

Θετική είναι όμως η εφαρμογή κάποιων ρυθμίσεων του νόμου  για τα πλαστικά μπουκάλια. Πολλές επιχειρήσεις έχουν κινητοποιηθεί και ήδη διαθέτουν στην αγορά πλαστικές φιάλες από PET που περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό πάνω από 25%, αλλά και μπουκάλια με προσαρτημένα καπάκια, παρότι δίνεται περιθώριο εφαρμογής των μέτρων αυτών μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 και τον Ιούλιο του 2024, αντίστοιχα.

Η Pan Pack στοχεύει στην απορρύπανση των ωκεανών και στην αξιοποίηση του νόμου με μοναδικό στόχο την προστασία του πλανήτη μας. Οι συσκευασίες Social Plastic είναι 90% R – PET. Συλλέγονται από χώρες με υψηλά επίπεδα ρύπανσης των ωκεανών και γίνονται εκ νέου συσκευασίες που προορίζονται για καθημερινή χρήση συσκευασίας φρούτων και λαχανικών. Είναι στο χέρι όλων μας και ηθική υποχρέωση μας να προστατέψουμε τη Γη κι εμάς.